• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Kurulum ve Denetleme Hizmetlerimiz

Kurulum ve Denetleme Hizmetlerimiz

Arge Tasarım Merkezi Kurulum Hizmetleri

- Arge / Tasarım Merkezi Organizasyon Yapısının Belirlenmesi

- Arge / Tasarım Faaliyetlerine yönelik strateji ve hedeflerinin belirlenmesi

- Arge / Tasarım Faaliyetleri izleme ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi

- Arge / Tasarım Merkezi Finansman Planının Oluşturulması

- Arge / Tasarım Merkezine Yönelik Muhasebe Kayıt Sisteminin Oluşturulması

- Arge / Tasarım Personeli Performans değerlendirme sistemi kurulması

- Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile İlgili Strateji ve Faaliyetlerin oluşturulması

- AR-GE / Tasarım faaliyetlerinin, kalite sistemine entegrasyonu

- Bilgi Kaynakları Yönetimi sistemi Kurulması

- Arge Kültürünün oluşturulması

- Açık ve kapalı inovasyon tekniklerinin oluşturulması

Başvuru Dökümanının Hazırlanması

Başvuru Süreçlerinin Takibi ve Denetimi

Arge Tasarım Merkezi İzleme Faaliyetleri

Tüm Mali ve Teknik açılardan Uygulama kontrollerinin yapılması

Mali İzleme - SGK Maliye ve tüm teşvik başvurularının aylık ve 3 aylık bildirimlerin dosya takip ve düzeninin sağlanması

Teknik İzleme - Arge / Tasarım Merkezi teknik denetimine yönelik sistem takibi