• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Horizon 2020

Horizon 2020

Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

Horizon 2020’den Hangi Kuruluşlar Faydalanabilir?

• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri

• Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları

• Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar

H2020’ye uygun proje türleri;

• Ar-Ge Çalışmaları

• Destek ve Koordinasyon Eylemleri

• Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)

• Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri

• KOBİ projeleri

H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri

AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7.ÇP’den farklı olarak bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına göre veya kuruluş tiplerine göre değişen fonlama oranları Horizon 2020’de bulunmamaktadır.

Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.

• Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100

• Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)

• Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100

• ERC projeleri : %100

• Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)

• Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.

• KOBİ Fonlama Aracı