• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Çalışma Şekli

Çalışma Şekli

Çalışma Yöntemimiz aşağıdaki gibidir, daha fazlası için bizimle temasa geçebilirsiniz..

-- Firmamız öncelikli olarak proje çağrılarını inceleyerek proje önerinizi ön değerlendirmeye tabi tutar.

-- Anlık olarak açık çağrılar ve açılacak çağrıları takip ederek firmanıza uygun olan çağrıyı firmanızla paylaşır.

-- Proje önerilerinize ortak bulma konusunda destek olunur

-- Firmanızın kapsamına giren ortak arayan projeler için firmanız bilgilendirilip uygun ise ortaklık sürecini yönetir.

 

AÇIK ÇAĞRILAR

Toplumsal Sorunlara Çözümler

•Sağlık, demografik değişim ve refah

•Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi

•Güvenli, temiz ve verimli enerji

•Akıllı, yeşil ve entegre ulaşım

•İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler

•Değişen Dünya’da Avrupa- Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar

•Güvenli Toplumlar- Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik

•Bilgi ve İletişim Teknolojileri

•Nanoteknoloji, İleri Malzemeler İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Alanı •Biyoteknoloji

•Uzay

•Risk Finansmanına Erişim

•KOBİ'lerde yenilikçilik

Bilimsel Mükemmeliyet

•Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bireysel takımların yürüttüğü öncül araştırmalar

•Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)

•Marie Sklodowska-Curie Faaliyetleri (MSCA) Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları •Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil) Dünya standartlarında olanaklara erişim

Horizon 2020 Diğer Alanlar

•Toplum ile ve Toplum için Bilim •Mükemmelliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi

•Ortak Araştırma Merkezleri