• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Kosgeb

Kosgeb

Girişimcilik Destek Programı

Birçok Girişimcilik Projesini başarılı bir şekilde tamamlamış olan firmamızı daha fazla bilgi için arayabilirsiniz.

Programın Amacı

Girişimciliğin desteklenmesi, Girişimciliğin yaygınlaştırılması, Başarılı işletmelerin kurulması

Destekten Kimler Yararlanabilir

Bu destekten;

•Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,

•KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,

•Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kurangirişimciler,

•İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.

Önemli Not:

Başvuru yapacak kişinin;

- Son bir yıl içerisinde aynı konuda vergi mükellefi olmaması,

- Kendisine ait başka bir şahıs şirketi işletmesinin olmaması

- Tüzel kişi olarak başka bir işletmede % 50 den fazla ortaklığının olmaması

- Başka bir kuruluşta SGK lı olarak çalışmaması gereklidir.

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

•Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

•Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

•KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

•Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

•İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

•Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

•Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

•Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, 

Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

•Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

•KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

•Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

•KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

•KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi

Kobi Teknoyatırım Kobi Teknolojik ürün yatırım destek Programı

Detaylı bilgi için haberler bölümünden bakabilirsiniz.