• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Tübitak

Tübitak

Firmamız 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve çeşitli Üniversiteler ile yapmış olduğu işbirliği protokolleri çerçevesinde projelerinize proje yazım ve uygulama aşamalarında Üniversitelerimizinde desteğiyle danışmanlık hizmetini sunmaktadır.

1511 - Tübitak Öncelikli Alanlar Araştırma ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı : Tübitak özel sektöre yönelik Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki Ar-ge projelerini destekleyecek. Bu kapsamda enerji,gıda,otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri alanlarındaki projeler desteklenecek arge maliyetleri % 85'e kadar karşılanabilecektir.

Aktif Çağrıları haberler bölümünden takip edebilirsiniz.

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı : SANAYİ KURULUŞLARINA %60 HİBE Programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz) şeklinde destek sağlamaktır. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

1505 - Tübitak Kobi Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı : Üniversite/Kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin Kobilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürüne yada sürece dönüştürülerek Kobilere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. %75 hibe oranı blunmaktadır.

1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: KOBİLERE % 75 HİBE KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılmasıdır. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ'lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

1509 - Tübitak Uluslararası Sanayi ar-ge Projeleri destekleme Programı: Uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Arge projelerinde ortaklık şartı aranmaktadır. Arayın hangi programın size en uygun olduğuna birlikte karar verelim...