• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Kurumsal

Hizmetlerimiz


Günümüzde Kobiler var olan ekonomik şartlarda sadece günü kurtarmakla yetinmekle ve değişimi takip edemeyerek etsede firmalarına bunu adapte etmeyerek ve/veya finansal yapıları müsaade etmediği için sadece kendi ürettikleri sisteme tabii olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Arge yatırımları maliyetli, geri dönüşümü uzun zaman alan ve sonuçlarının kesin olmadığı temel nitelikler taşıdığı için özellikle kobiler bu konuda yatırım yapmayı düşünmemektedirler.
 
Misyonumuz firmaların yapılarını inceleyerek Türkiye’de ve Dünyada yapılmış Arge çalışmalarını bulmak, firmanın fikirlerini incelemek firmaya uygun olanlarını seçerek firmaya arge altyapısıda dahil uygun olanı bularak firmanın katma değerini arttırmaktır. Uygun olan Arge yatırımı belirlendikten sonra gerekli finansman kaynağı için Hibe geri dönüşümsüz(Tübitak,kosgeb,Kalkınma Ajansları vb.), geri dönüşümlü(TTGV vb.) nakdi bulmasında yardımcı olmaktır.
 
Tüm bu çalışmalarda yapmış olduğumuz işbirlikleri sayesinde çeşitli üniversitelerden öğretim görevlilerimizinde görüşleri alınmaktadır.
 
Çoğu firma ile görüşmelerimizde Arge yapsalar bile Arge yaptıklarının farkında olmadıkları ve biz arge yapmıyoruz dedikleri görülmüştür. Ama sonradan karşılaştığımız ve firma analizi yaptığımızda durumun öyle olmadığı ve sürekli bir gelişme inovasyon içerisinde oldukları küçükde olsa çalışmaları olduğu gözlemlenmiştir.
 
ARGE PROJESİ HAZIRLAMA YÜRÜTME VE İZLEME DANIŞMANLIĞI:
 
Firmanızda yapmayı düşündüğünüz yeni ürün, sistem geliştirme, kalite iyileştirme, yurtdışında olup Türkiye’de olmayan bir proses, makine, yeni fikirler, firmanız için önemli iyileştirmeler için Tübitak ve Kosgeb % 75’ e varan geri dönüşümsüz hibeler vermektedir. Unutmayınki en yakın rakibiniz hibe olanaklarından faydalanarak sizin bir adım önünüze geçmiş olabilir.
 
Ercan Danışmanlık, Firmaların Ar-Ge projelerine destek alınması konusunda proje ön değerlendirmesi, projedeki yenilik unsurlarının firma ile birlikte analizi akabinde projenin özgünlüğüne bağlı kalarak en uygun hibe çağrısının seçilmesi, resmi başvuru işlemlerinin yapılması, onaylanan projenin teknik ve mali yönden yönetimi konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 
Tüm bu danışmanlık süreci proje fikrinden başlayıp projenin sonuna kadar devam etmektedir. Danışmanlık süreci aşağıdakileri kapsar,
 
- Proje fikri ön değerlendirme, Hibe veren kurum yönetmelik ve uygulama esaslarına uygun fikrin projelendirme çalışmaları,
- Proje Hakem ziyaretleri ve sunum organizasyonları
- Proje Sözleşme aşaması
- Firmanın talep etmesi durumunda hibe veren kurumdan avans talebi işlemleri
- Projenin Mali yönetimi konusunda proje özelinde sistem kurma ve takibi
- 5746 Sayılı Kanun çerçevesinde proje boyunca desteklerden faydalanma konusunda çalışmalar
- Projenin Teknik yönetimi konusunda proje özelinde sistem kurma ve takibi
- Ara ve Nihai denetimlerde süreç yönetimi Onaylanan ve uygulama sürecine giren projelerin başarısında teknik ve mali faaliyetler kritik bir role sahiptir.
 
Sürekli değişim gösteren yönetmelikler ve uygulama esaslarına uyum sağlanamadığı takdirde firmaların birçok zararları oluşmaktadır.
 
Proje Uygulama Yönetimi konusunda üstün tecrübemiz sayesinde operasyonel risklerinizi azaltmak ana hedefimizidir.

FİRMA TEKNOLOJİK YETENEĞİNİN ÖLÇÜLMESİ:

Firmamız tüm Yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinizin ölçümü ve değerlendirmesi için sizlere hizmet sunmaktadır. Bu hizmetimizde öncelikle işletmeniz bünyesindeki tüm Yenilik ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamlı bir analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışması ile gözden geçirilmektedir.

Çalışma Kapsamında firmanızın teknik kapasitesi, yönetim süreçleri, iş modeli, güçlü,zayıf yönleri(Swot Analizi), sektör analizleri gibi kısıtlar kullanılarak mevcut durum analizi yapılmakta akabinde Arge ve İnovasyon kapasitesi belirlenmektedir.

Belirlenen Arge ve İnovasyon kapasitesi baz alınarak gerekli Firma Teknolojik yeteneğinin geliştirilmesine yönelik önerilerinde ye aldığı Arge ve İnovasyon Yol Haritası firmamızca oluşturulacak ve firmaya raporlanacaktır.

Bu süreçte Firma olgunluk anketi ve iş modeli olgunluk anketleri gibi metodlarla analizler yapılarak size özel çözümler üretilmektedir. Hizmet Süresi: 3-4 Gündür.


ARGE BİRİMİ YAPILANDIRMA HİZMETİ:

Ercan Danışmanlık; İşletmeniz bünyesinde yeni ürün üretilmesi, Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlarıyla gerçekleştirilecek olan Yenilik ve Ar-Ge temelli çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için Arge ve İnovasyon sürecinin oluşturulması/güncellenmesi, Ar-Ge departmanı yapılandırılması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ercan Danışmanlık işletmenizin analizinden yola çıkarak hedef ve ihtiyaçlarınıza yönelik bir arge ve inovasyon süreci oluşturur, İnovasyon sürecinin uygulanması ve işlerlik kazanması aşamalarında sizlerle birlikte çalışır. Çalışma kapsamında Ar-Ge stratejileriniz, hedef ve faaliyetleriniz, organizasyonel yapınız, süreçleriniz vb. analiz edilir.

Danışmanlık kapsamında hedefler aşağıdadır.

• İnovasyon Stratejisinin Belirlenmesi

• İnovasyon performans göstergelerinin belirlenmesi

• Proje ve Kaynak Yönetim yeteneğinin kazanılması

• Arge ve inovasyon kültürü ve arge yapılanmasının sağlanması

• Argenin Finansmanın belirlenmesi

• Açık İnovasyon modelinin kurgulanması

• Arge ve İnovasyon sürecinin belirlenmesi ve Yöntemlerin belirlenmesi

• Proje fikir havuzlarının oluşturulması ve önceliklendirme Çalışmaları